Ресурси за изпита и процедура

Приемният изпит за МП Философска антропология протича като събеседване по избраната от кандидата тема.

В съответните страници от този сайт (Теми 1-5) са дадени основните фрагменти по съответната тема, върху които ще се състои събеседването.

От кандидатите се очаква:

  1. да изберат една тема;
  2. да са прочели фрагментите по тази тема, включени в сайта;
  3. да представят своето тълкуване на тези фрагменти;
  4. да изложат накратко към кои от темите на философската антропология, представени чрез курсовете на програмата, имат най-силен изследователски интерес.

По време на събеседването фрагментите са на разположение на кандидатите.

Advertisements