Новоприети студенти

По време на приема през м. февруари 2015 г. в МП Философска антропология бяха приети двама нови колеги – Анна Цветкова и Николай Павлов.

 

Advertisements