Академическият съвет одобри МП Философска антропология

На свое заседание от 26 февруари 2014 г. Академическият съвет на СУ “Св. Климент Охридски” одобри МП Философска антропология.

aula

 

Програмата обявява прием за учебната 2014/2015 г.

 

Advertisements