Философска антропология в СУ

Философска антропология се изучава във Философски факултет на СУ “Свети Климент Охридски” вече и в 3-те степени на образованието по философия:

Advertisement