Тема 4

4. Растението, животното, човекът (Мястото на човека в Космоса).

 

Човекът съчетава в себе си всички стъпала на битието изобщо, а и на живота в частност – в него цялата природа концентрира в единство своята същност.

Шелер, Мястото на човека в космоса, 45

Онова, което прави човека човек, е един принцип, противопоставящ се изобщо на живота…Ние ще използваме…думата “дух.”

Шелер, Мястото на човека в космоса, 61

Човекът е същество, превъзхождащо себе си и света. Като такова той е способен на хумор и ирония, които винаги предполагат издигане над собственото същество.

Шелер, Мястото на човека в космоса, 68

 

Advertisements